Tipy pro Windows 7

V dnešním článku přináším souhrn několika tipů pro operační systém Windows 7. Úvodem musím konstatovat, že všechny rady byly mou osobou úspěšně otestovány na Windows 7 SP1 – edice Professional.

Tímto příspěvkem navazuji na v dubnu publikovaný článek Tipy pro Průzkumník ve Windows 7, kde se dozvíte, jak aktivovat zaškrkávací boxy u miniatur při označování více souborů najednou, jak nastavit výchozí složku při otevření Průzkumníka, jak zobrazit skryté soubory na disku a jak otevřít příkazový řádek do vámi určené složky. 

Minimalizování oken kromě jednoho

V případě, že máte současně otevřených několik oken přes sebe, jednoduchým trikem můžete uchovat v popředí pouze jediné, ostatní se minimalizují.

Klikněte levým myšítkem na záhlaví okna, se kterým chcete nadále pracovat, a držte jej. Nyní myší rychle pohybujte sem a tam a všechna ostatní okna zmizí.

Energetická zpráva účinnosti

Chcete-li upravit možnosti Windows 7 tak, abyste ušetřili nějakou tu minutu při napájení z baterie a nevíte, kde začít, tak vám do jisté míry může posloužit energetická zpráva účinnosti, kterou vyvoláváte následujícím způsobem:

 1. Spustit příkazovou řádku jako správce (nabídka Start -> napsat CMD -> pravým tlačítkem klepnout na vyhledanou položku a zvolit „Spustit jako správce“)
 2. Napíšeme: powercfg –energy –output \Energy.html 
 3. Zpráva v podobě HTML souboru se uložila na systémový oddíl (zpravidla C:\)

Nabídka start vyhledává na Internetu

Nabídka Start primárně slouží k vyhledávání a spouštění aplikací, případně se odtud dostáváme do dalších složek. Mimo to však můžeme do Startu místo názvu programu začít psát URL nebo sousloví (v závislosti na nastavení konkrétního webového prohlížeče) a kliknutím na patřičnou položku přejdeme do webbrowseru.

 1. Prostřednictví nabídky Start přejdeme k položce Gpedit.msc
 2. V levém menu zvolíme Konfigurace uživatele -> Šablony pro správu -> Nabídka Start a Hlavní panel
 3. Povolíme „Přidat do nabídky Start odkaz Vyhledat v Internetu“

Pokud nabídku zpřístupnění nebo naopak zakázání určitých funkcí či možností v rámci systému prozkoumáte podrobněji, určitě najdete další zajímavosti, které vám mohou usnadnit práci.

Změna funkce tlačítka Vypnout v nabídce Start

Nabídka Start ve výchozí podobě obsahuje tlačítko Vypnout a až po rozkliknutí vidíme další akce. Co když ale počítač častěji převádíme do režimu hibernace nebo režimu spánku? Jednoduchým způsobem to můžeme změnit:

Pravým tlačítkem myši klikneme na nabídku Start a u položky „Akce při stisknutí tlačítka napájení“ vybereme ze seznamu právě tu možnost, kterou chceme vidět na základní obrazovce nabídky Start.

Do tohoto tipu by se dala zahrnout jedna drobnůstka. Pokud počítač často převádíte např. do režimu hibernace, můžete si nastavit „rychlou klávesu“, která to udělá za vás. Nyní mám konkrétně na mysli tlačítko napájení, jehož funkci si můžeme díky Windows konfigurace přizpůsobit k obrazu svému.

Ovládací panely -> Hardware a zvuk -> Možnosti napájení, zde v levém postranní panelu vidíme „Nastavení tlačítka napájení“. V této nabídce si všimněte také (za předpokladu, že právě používáte laptop) „Nastavení pro zavření víka“.

Panel –Snadné spuštění z Windows XP zpátky do Windows 7

Každý z nás si jistě pamatuje z dob Windows XP panel Snadného spuštění, který byl umístěný vedle tlačítka Start a obsahoval zástupce programů a složek. V současných Windows 7 se tento panel v podstatě rozšířil na velkou většinu spodního panelu, kde však miniatury aplikací zabírají relativně velký prostor, a proto některým z vás může onen panel z XP-éček scházet.  Lze jej funkčně nahradit, ale celý panel bude situován do pravé části, vedle system tray.

 1. Pravým tlačítkem myši klikneme na hlavní panel a přejdeme na Panely nástrojů -> Nový panel nástrojů…
 2. Do zobrazeného dialogového okna vložte tento řetězec: %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch 
  a potvrď „Vybrat složku“
 3. Klikni pravým tlačítkem na hlavní panel a odškrkni položku „Uzamknout hlavní panel“
 4. Klikni pravým tlačítkem myši na nově vytvořený panel Quick Launch a zruš předvolby „Zobrazit text“ a „Zobrazit název“
 5. Nyní už stačí panel roztáhnout do potřebné velikosti a můžete zpět zamknout hlavní panel

Rychlejší zobrazení miniatur na hlavním panelu

Pokud přejede nad některou z položek připnutých na hlavním panelu objeví se miniatura, která v menším měřítku zobrazuje skryté okno. Určitě jste vypozorovali, že ona miniatura se objeví až po určité době (sic velmi krátké, ale určitá prodleva tam je).

Pokud chcete miniaturu vidět okamžitě, budete muset upravit položku v registru, což je vždy pokročilejší zásah do systému, který s sebou nese řadu rizik, a proto ji děláte na vlastní nebezpečí:

 1. Otevřít editor registru (nabídka Start -> regedit)
 2. HKEY_CURRENT_USER -> Control panel -> Mouse
 3. Rozklikni MouseHoverTime  a přepiš původní hodnotu 400 (milisekund) na 0
 4. Zavři registr a odhlas se ze systému, případně proveď restart