SuperFetch

SuperFetch [zjůpefeč] = Způsob optimalizace paměti ve Windows Vista. V průběhu práce s počítačem jsou různé aplikace (a součásti systému samotného) načítány do operační paměti, která však není nekonečná. Jakmile se další paměti nedostává, je nutné některé stránky paměti odložit na disk. Navíc je paměť využívána jako vyrovnávací paměť pro čtení z disku (z toho prostého důvodu, aby opakovaně načítaná data nemusela být znovu a znovu čtena z pomalého disku). Operační systém tedy musí vyhodnocovat, které stránky paměti uloží na disk. V okamžiku, kdy však je potřeba právě tuto stránku paměti použít, dojde k tzv. výjimce a stránka musí být nejdříve načtena z disku - což chvíli trvá. Windows Vista používá technologii SuperFetch právě optimalizaci práce s pamětí. Rozlišuje například aplikace a procesy, které jsou interaktivní, tedy potřebují komunikovat s uživatelem, a ty, které běží v pozadí. Podle toho, zda je s počítačem právě pracováno, pak upřednostňuje interaktivní procesy nebo ty v pozadí. V situaci, kdy počítač není používán tak sice dostanou prioritu procesy v pozadí, zároveň však se Vista snaží udržet programy, které bude uživatel vyžadovat jakmile si opět sedne k počítači (nepříjemná je tato situace u Windows XP, kde šetřič obrazovky s velkými fotografiemi dokáže odswapovat prakticky celý systém na disk a po probuzení počítače tak uživatel čeká dlouhé vteřiny, než se vše nahraje zpět). SuperFetch také dlouhodobě sleduje používané programy a dokáže tak ty nejpoužívanější zavést do paměti ještě dříve, než je uživatel požaduje.

Typ článku: