RTM

RTM = Release to manufacture, vydání do výroby. V průběhu vývoje softwaru se jednotlivá sestavení (build) číslují, přičemž některá sestavení se nazývají "release", tedy vydání. Tato sestavení jsou určena pro zveřejnění, ať už úzké komunitě, nebo třeba i veřejnosti. Vydání označení jako RTM je finální verzí určenou pro výrobu, většinou tedy jako podklad pro lisování CD nebo DVD. Další používané názvy vydání: Alfa - první funkční verze určená zpravidla jen pro úzkou komunitu testerů. Neobsahuje ještě všechny plánované funkce a je plná chyb, ale obsahuje už hlavní požadované funkce. Beta - první verze bez fatálních chyb určená často pro veřejné vyzkoušení produktu, obsahuje již všechny plánované funkce, ačkoli bývají chybové. RC, Release Candidate - většinou stabilní verze s jen drobnými chybami.

Typ článku: