Jak vylepšit práci Průzkumníka Windows ve Vistě

Nový Průzkumník Windows umí spoustu věcí. Příznivci dvoupanelových manažerů, jako je Total Commander nebo Servant Salamander, si na něj stejně nezvyknou, ale kdo je na Průzkumníka Windows zvyklý z XP, může se ve Vistě těšit na pár novinek. Viditelnou novinkou je adresní řádek sestavený jako tlačítka za sebou. Nevypisuje se tedy například c:\data\pracovní\projekt\analýza, ale tlačítka "Computer" (jako celý počítač), "Pevný disk" (nebo jiný název disku c:), "Data", "Pracovní" ... Klepnutím na každé z tlačítek postoupíte právě na tuto úroveň. Klepnutím na šipku mezi tlačítky rozbalíte seznam složek, které se v dané úrovni nacházejí. Kdo rád kliká myší, určitě brzy tato tlačítka využije. Tip: Pokud raději zadáváte cestu běžným způsobem, klepněte na ikonu zcela vlevo vedle tlačítek a následně může cestu zapsat. Tlačítkem Esc zadávání ukončíte a vrátíte se k tlačítkům. A pozor, změna: dříve se do adresního řádku rychle vstupovalo klávesou F6, nově musíte použít F4.

Elegantní označování

Je pravdou, že ani po letech se mnoho lidí nenaučilo označovat více souborů. Pamatovat si klávesové zkratky Ctrl, Shift, jejich kombinaci, nebo se snažit myší požadované soubory obtáhnout je často mimo rámec ochoty uživatelů se s tak "neschopným Průzkumníkem" trápit. Tady prostě vítězí technika z dob Norton Commandera, tedy klávesa Insert nebo pravé tlačítko myši. Průzkumník ve Vistě ale má zajímavou novinku: nejdříve je třeba vstoupit do nabídky stiskem Alt + T do položky Tools a zvolit Folder Options. Nyní přejděte na záložku View, vyhledejte zatržítko Use check boxes to select items a označte je. Nově uvidíte nalevo vedle názvu souboru prázdné místo. Jakmile nad soubor najedete myší, objeví se zatržítko, můžete je označit. Takto můžete označit pohodlně i více souborů. Samozřejmě i nadále fungují klávesy Ctrl, Shift nebo obtažení. Navíc pokud klepnete na zatržítko v záhlaví sloupce Name, označíte najednou všechny soubory. Pro příznivce ovládání myší prostě pohoda.

Panely

Pod tlačítkem Organize se skrývá položka Layout. V ní můžete jednak trvale zapnout zobrazování nabídky položkou Menu Bar. Dále je zde čtveřice panelů, které můžete podle libosti zapínat:
  • Search Pane - Umožňuje rychle filtrovat výsledky hledání a také tlačítkem Advanced Search rozbalit panel pro podrobné vyhledávání
  • Details Pane - Spodní pruh, obsahuje informace o vybraném souboru
  • Preview Pane - Pravý panel, zobrazuje náhled zvoleného souboru (dokumenty, HTML stránky, obrázky...)
  • Navigation Pane - Levý panel, obsahuje jedna oblíbené položky (Favorite Links) a v dolní části také tlačítko Folders, které zobrazí stromovou strukturu disku

Náhledy a ikony

Vista zobrazuje prakticky všude náhledy. To může být ale někdy trochu matoucí. Využít můžete dvou voleb, opět v nabídce Tools, Folder Options na záložce Views:
  • Always show icons, never thumbnails - vždy zobrazuje ikony, nikoli náhledy
  • Display file icon on thumbnails - nad náhledem se vždy zobrazí i ikona souboru

Po restartu jako minule

Pokud míváte otevřeno hodně oken a štve vás, že po restartu musíte vše otevírat znovu, je pro vás volba Restore previous folder windows at logon. Je-li označena, potom po přihlášení k systému budou zobrazeny ty složky, které jste měli otevřené v době odhlášení.

Typ článku: