Co obsahuje slovníček

V této části nabízíme seznam pojmů a zkratek týkajících se převážně systému Windows. Pokud vy sami chcete slovníček obohatit o nějaký další výraz, zašlete text na adresu michal@politzer.cz.

Typ článku:

Komentáře

Na http://groups.yahoo.com/group/slovnicky/ jsou volně dostupné slovníčky. Např. ča Slovníček počítačů má cca 4000 lexikálních jednotek a byl (doufám kompletně) očištěn od nepřeložených zkratek a kalku.

Budu Vám vděčen za jakoukoli propagaci této neziskové aktivity a data, která by kdokoli z čtenářů mohl postrádat.